Varmesum 2024

2024-05-29T06:29:17.797Z
Sist oppdatert 28.05.2024, 16:54
  • Over 500°
  • 450° - 499°
  • 400° - 449°
  • 350° - 399°
  • 300° - 349°
  • Under 300°
Varmesum
Laveste
Varmesum
Høyeste
Dager foran fjoråret
Median
Høyeste varmesum
Om 9 dager
Mer info
Agder
337°
648°
8
791°
Mer informasjon
Akershus
188°
716°
9
870°
Mer informasjon
Buskerud
203°
613°
14
779°
Mer informasjon
Finnmark
34°
348°
-13
475°
Mer informasjon
Innlandet
204°
686°
14
855°
Mer informasjon
Møre og Romsdal
73°
682°
18
855°
Mer informasjon
Nordland
167°
558°
13
723°
Mer informasjon
Oslo
73°
682°
11
855°
Mer informasjon
Rogaland
329°
711°
14
851°
Mer informasjon
Telemark
237°
611°
11
775°
Mer informasjon
Troms
127°
241°
1
344°
Mer informasjon
Trøndelag
260°
682°
17
855°
Mer informasjon
Vestfold
545°
613°
9
777°
Mer informasjon
Vestland
326°
716°
16
870°
Mer informasjon
Østfold
471°
613°
7
779°
Mer informasjon

Slik beregner vi varmesum:

Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.

Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med døgnmiddeltemperatur på over 4 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 4 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.